nam-ap-dung-che-do-ke-toan

Câu hỏi:

Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Năm áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế  Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, thông tư 244/2009/TT-BTC có nội dung Đối tượng áp dụng Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình. Vậy kỳ toán 2015 đơn vị muốn áp dụng tiếp Chế độ kế toán vừa và nhỏ theo Quyết đinh 48/2006/QĐ-BTC được không. Xin chân thành cám ơn!

Trả lời:

Căn cứ tại Điều 1 Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp quy định đối tượng áp dụng như sau: “Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, từ niên độ kế toán 2015 trở đi Công ty căn cứ vào loại hình quy mô doanh nghiệp để lựa chọn áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC. Trường hợp áp dụng theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC thì được vận dụng quy định của Thông tư 200 như nêu trên.

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.