dang-ky-nganh-nghe-kinh-doanh

Câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi công ty tôi hiện có 01 văn phòng nhỏ chưa sử dụng và 01 nhà khách phục vụ cho các đoàn công tác của công ty. Công ty muốn tận dụng cho thuê văn phòng chưa sử dụng và cho thuê dịch vụ nhà nghỉ, lưu trú ngắn hạn tại Nhà khách (vào một số thời điểm ko có đoàn khách của công ty). Xin hỏi Quý Sở, nếu vậy Công ty tôi phải đăng ký kinh doanh dịch vụ này ko? KD có điều kiện gì ko? và mã ngành là số bao nhiêu? Xin Cảm ơn.

Trả lời:

1/ Căn cứ Điều 9 Luật doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp có nghĩa vụ: Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện.

2/ Trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh, căn cứ khoản 1 điều 7 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi và mã hóa theo ngành cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; đề nghị doanh nghiệp đăng ký ngành nghề dự kiến theo mã cấp 4 Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.Ví dụ: 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

3/ Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, “Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó”.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.