nhieu-thu-tuc-hanh-chinh-hai-quan-se-duoc-go-bo
Bộ Tài chính vừa phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, có 38 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan sẽ được đơn giản hóa hoặc bãi bỏ.

Cụ thể, bãi bỏ thủ tục thay tờ khai hải quan. Lý do bãi bỏ là do đây một khâu trong thủ tục hủy tờ khai hải quan và nội dung thay tờ khai được quy định lồng vào thủ tục hủy tờ khai hải quan.

Bên cạnh đó, thủ tục thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu cũng được bãi bỏ bởi theo quy định mới tại Điều 60 Luật Hải quan 2014, việc thanh khoản được thay bằng các biện pháp quản lý, kiểm tra báo cáo quyết toán và kiểm tra sau thông quan.

Bên cạnh đó, bãi bỏ thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài; bãi bỏ thủ tục đăng ký, kiểm tra định mức nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài để đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 59 và 60 Luật Hải quan 2014…

Được  biết, Luật Hải quan năm 2014 đã có những quy định để quy trình thủ tục đơn giản, hài hòa thống nhất, giảm thời gian thông quan, chi phí và thủ tục hành chính, giấy tờ cho doanh nghiệp.

Cụ thể, về thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan: Điều 23 quy định rõ, công chức hải quan kiểm tra hồ sơ chậm nhất 2 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan; thời gian kiểm tra thực tế hàng hoá là 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hoá cho cơ quan hải quan; trường hợp cần thiết phải gia hạn thì thời gian gia hạn tối đa không quá 2 ngày. Khoản 4 Điều 23 cũng quy định, cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào ngày lễ, ngày nghỉ và ngoài giờ làm việc để bảo đảm kịp thời việc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc xuất cảnh, nhập cảnh của hành khách, phương tiện vận tải hoặc trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan và phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn hoạt động hải quan.

Bên cạnh đó, Luật năm 2014 quy định chung thống nhất về hồ sơ hải quan. Theo đó, chỉ có tờ khai hải quan là chứng từ bắt buộc phải có khi làm thủ tục hải quan, đối với các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan giao Bộ Tài chính quy định cụ thể trường hợp phải nộp hoặc xuất trình phù hợp với quy định của pháp luật liên quan…

Theo chinhphu.vn

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.