nhung-diem-moi-khi-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan

Ngày 02/03/2015, Cục thuế TP. Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân 2014 (QTT TNCN). Theo đó, có những nội dung cần chú ý như sau:

 

I. Về thu nhập chịu thuế

 

Ngoài những khoản theo quy định của pháp luật trước đây thì cần chú ý khoản tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

 

Những khoản này sẽ không bao gồm lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.

 

II. Các trường hợp  khai quyết toán thuế TNCN năm 2014

 

1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai QTT TNCN.

 

2Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  thì không thực hiện QTT TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC  chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

 

3. Bổ sung các trường hợp cá nhân không phải QTT TNCN với cơ quan thuế:

 

- Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải quyết toán thuế.

 

- Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được TCTTN khấu trừ thuế TNCN thì không QTT đối với phần thu nhập này.

 

III.Giảm trừ gia cảnh

 

Năm 2014 mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/người/tháng.

 

Người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC  thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2014, kể cả trường hợp NPT chưa được cơ quan thuế cấp MST.

 

IV. Hồ sơ quyết toán thuế

 

Hồ sơ khai QTT TNCN năm 2014 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 1; điểm b.2, khoản 2; điểm b.2, khoản 5 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT-BTC  và Thông tư 151/2014/TT-BTC.

 

V. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

 

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

 

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ QTT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

 

Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùngcó tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ QTT tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

 

Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùngkhông tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ QTT tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

 

Ngoài ra, Cục thuế Hà Nội còn hướng dẫn thủ tục cấp MST, kê khai Quyết toán thuế TNCN qua các phần mềm kê khai thuế.

 

Nội dung trên được nêu tại Công văn 7850/CT-TNCN  và 7851/CT-TNCN  về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2014 và cấp MST Người phụ thuộc.

 

(Thụy Hân)

 

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.