nhung-doi-tuong-ap-dung-luat-ke-toan

Câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi những đối tượng nào thì áp dụng Luật kế toán? xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Điều 2 của Luật kế toán quy định đối tượng áp dụng của Luật này gồm:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

c) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

d) Hợp tác xã.

đ) Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác.

e) Người làm kế toán, người khác có liên quan đến kế toán.

Đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác, Chính phủ quy định cụ thể nội dung công tác kế toán heo những nguyên tắc cơ bản của Luật kế toán

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.