noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

Câu hỏi:

Công ty em vừa mới đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty cổ phần đầu tháng 10/2015, trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp cho công ty em, em không thấy mục ngành nghề kinh doanh và danh sách cổ đông góp vốn, đây là mẫu mới hay sao ạ?

Trả lời:

Căn cứ Điều 29 Luật doanh nghiệp 2014 thì Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

a. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

b. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

d. Vốn điều lệ.

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.