nop-ho-so-khai-thue-thu-nhap-ca-nhan-o-dau

Câu hỏi:

Tôi mới nhận được một khoản thu nhập do thừa kế từ bố tôi một số chứng khoán của 02 công ty (một công ty có trụ sở tại Đà Nẵng và một công ty có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh). Hiện tôi đang ở Hà nội. Vậy xin hỏi tôi phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Trả lời: 

Theo quy định tại Thông tư 156/2013 của Bộ Tài chính thì cá nhân nhận thu nhập từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn góp nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán, doanh nghiệp có phần vốn góp.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Thông tư số 119/2014 của Bộ Tài chính đã sửa đổi quy định này, theo đó: Trường hợp cá nhân đồng thời nhận thừa kế, quà tặng của nhiều loại chứng khoán, phần vốn góp thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (tức là nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Như vậy bạn chỉ cần đến Chi cục thuế nơi bạn cư trú để nộp hồ sơ khai thuế.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.