mua-bao-hiem-xa-hoi-bhyt-cho-nguoi-lam-viec-ban-thoi-gian

Câu hỏi:

Doanh nghiệp chúng tôi muốn ký hợp đồng làm việc bán thời gian (5 giờ/1 ngày) với người lao động trong thời hạn 5 tháng. Vậy chúng tôi có phải mua BHXH, BHYT không? Chế độ nghỉ phép, chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng đối với những người lao động này như thế nào?

Trả lời:

Theo các quy định hiện hành về lao động, không có sự phân biệt giữa người lao động làm việc toàn thời gian và bán thời gian. Pháp luật chỉ quy định thời gian làm việc tối đa hàng ngày, hàng tuần, hàng năm,… mà không quy định thời gian làm việc tối thiểu. Pháp luật cho các bên thỏa thuận về vấn đề này.

Pháp luật quy định 3 loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng; Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tương ứng với mỗi loại hợp đồng, người sử dụng lao động và người lao động được hưởng những quyền lợi và thực hiệc các nghĩa vụ nhất định về BHXH, BHYT, …

Pháp luật lao động quy định loại hình Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế bắt buột áp dụng đối với những doanh nghiệp có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp trên là hợp đồng lao động có thời hạn trên 3 tháng, vì vậy các bên phải tuân thủ các qui định của pháp luật về BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, tức là bắt buộc phải mua BHXH, BHYT.

Về chế độ nghỉ phép và chế độ phụ cấp khi chấm dứt hợp đồng đối với người lao động trong trương hợp này: Vì đây là hợp đồng có thời hạn 5 tháng nên người lao động chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ nghỉ phép. Khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động không tiếp tục ký kết hợp đồng lao động thì người lao động không đủ tiêu chuẩn được hưởng trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên nếu các bên có thoả thuận trong hợp đồng lao động về chế độ nghỉ phép cũng như phụ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động được hưởng các chế độ như đã thỏa thuận.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.