quan-ly-chat-che-hoa-don-de-han-che-cong-ty-ma

Trả lời ý kiến của cử tri về việc thanh tra, kiểm tra để xử lý các “công ty ma”, Bộ Tài chính cho biết đã yêu cầu cơ quan Thuế tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại tất cả các khâu: Kê khai thuế; in ấn, phát hành, quản lý sử dụng hoá đơn.

Thanh tra, kiểm tra các DN xuất khẩu tiểu ngạch

Ngoài việc kiểm soát chặt các khâu in ấn, phát hành và sử dụng hóa đơn, Bộ Tài chính cũng yêu cầu cơ quan thuế phải rà soát các doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, qua đó tập trung thanh tra, kiểm tra các DN này để có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm, phát hiện việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Triển khai ứng dụng phần mềm “đối chiếu bảng kê hóa đơn” tại 63 cục thuế địa phương. Ứng dụng này là công cụ hữu hiệu hỗ trợ cơ quan Thuế phát hiện DN có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, DN có dấu hiệu mua bán hoá đơn.

Với các DN kinh doanh mua bán hàng nông sản xuất khẩu, kinh doanh hàng hoá qua biên giới đất liền (đặc biệt là xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới Campuchia) tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam Bộ sẽ thuộc diện rủi ro cao về hoàn thuế GTGT. Do đó Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế phải đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2013 cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 340 DN có rủi ro cao về hoàn thuế GTGT tại Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, xử lý truy thu và truy hoàn hơn 238 tỷ đồng.

Năm 2014, Tổng cục Thuế tiếp tục thanh tra, kiểm tra tại 11 DN có rủi ro cao về hoàn thuế. Kết quả truy thu và phạt tại 4 DN với tổng số tiền lên đến hơn 12,2 tỷ đồng; đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan công an đối với 4 DN có nhiều dấu hiệu nghi vấn về thuế.

Thực hiện kiểm tra nội bộ tại 10 cục thuế, qua kiểm tra đã chấn chỉnh công tác kê khai thuế, hoàn thuế; công tác kiểm tra hoàn thuế; truy thu số thuế hoàn sai vào NSNN và kiến nghị xử lý đối với đơn vị và cá nhân có sai phạm trong công tác kê khai, hoàn thuế và kiểm tra hoàn thuế.

Kiểm soát chặt việc in hóa đơn

Ngoài chỉ đạo cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra các DN có rủi ro cao về hoàn thuế, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 14/01/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Theo đó quy định chặt chẽ hơn đối với DN được tự in hoá đơn phải đủ các điều kiện: Có mức vốn điều lệ theo qui định; đã được cấp mã số thuế; có bán hàng hoá, dịch vụ; không bị xử phạt vi phạm về thuế; có thiết bị đảm bảo việc in và lập hoá đơn.

DN đang sử dụng hóa đơn tự in (hoặc đặt in) bị xử lý vi phạm về hoá đơn, về thuế hoặc DN thuộc diện rủi ro cao về thuế theo qui định tại Luật quản lý thuế thì không được sử dụng hoá đơn tự in, mà phải mua hoá đơn của cơ quan thuế có thời hạn.

Tổ chức không phải là DN, hộ gia đình, cá nhân và DN không được tự in, đặt in hoá đơn mà phải mua hoá đơn tại cơ quan Thuế.

Đối với tổ chức nhận in hoá đơn (kinh doanh in hoá đơn) phải có giấy phép hoạt động ngành in. Không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quá trình in hoá đơn. Phải quản lý, bảo quản khuôn in, phôi in, thanh lý hợp đồng in theo qui định; phải báo cáo định kỳ việc nhận in với cơ quan thuế quản lý.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 về hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT sửa đổi, qui định việc khấu trừ, hoàn thuế chặt chẽ hơn. Theo đó, DN không phải kê khai thuế GTGT ở khâu trung gian (không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào) đối với hoạt động kinh doanh mặt hàng nông, lâm, hải sản chưa qua chế biến.

Quy định này nhằm để phòng ngừa, ngăn chặn việc thành lập DN kinh doanh mua bán, xuất khẩu hàng nông, lâm, hải sản chưa qua chế biến, sử dụng hoá đơn đầu vào bất hợp pháp để khấu trừ, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.

Trường hợp DN có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (luỹ kế âm 12 tháng liên tục) hoặc mới thành lập từ dự án đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 1 năm (12 tháng) và có số thuế GTGTcủa hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế./.

Nhật Minh

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.