quy-dinh-moi-nhat-ve-tien-luong-dong-bhxh-2016

Luật BHXH 2014 với những quy định mới có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2016. Tuy nhiên, nhiều người còn mơ hồ về các quy định mới cũng như cách tính tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định mới. Để mọi người có thể hiểu rõ và nắm bắt luật BHXH một cách nhanh chóng và rõ ràng, Đại Lý Thuế VTAX xin tóm lượt lại những nội dung cần chú ý:

Điều 89, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (hiệu lực từ 1.1.2016) qui định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

  “…2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

     Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Như vậy, bắt đầu từ 01/01/2016, mức lương tháng tham gia bảo hiểm bắt buộc của năm 2016, năm 2017:

  • Tiền lương được thỏa thuận theo Hợp đồng lao động
  • Các khoản phụ cấp lương

Và từ năm 2018, mức lương tháng tham gia bảo hiểm bắt buộc được tính:

  • Tiền lương được thỏa thuận theo Hợp đồng lao động
  • Các khoản phụ cấp lương
  • Các khoản bổ sung khác

Vậy, thế nào là: MỨC LƯƠNG – PHỤ CẤP LƯƠNG – CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC ?

Luật BHXH 2014 đòi hỏi phải Nghiên cứu tiếp pháp luật lao động về tiền lương tại Điều 3, Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015:

TIỀN LƯƠNG = Mức lương + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác.

MỨC LƯƠNG= ghi trong hợp đồng lao động, được trả theo công việc hoặc chức danh được xác định trong thang lương, bảng lương của DN. Mức lương có thể được tính theo thời gian hoặc theo sản phẩm.

PHỤ CẤP LƯƠNG = là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương.

CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC = là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.