quy-dinh-nganh-nghe-kinh-doanh-cong-ty-TNHH-2 TV

Lưu ý khi lựa chọn, đăng ký ngành nghề kinh doanh công ty TNHH

Khi bạn có ý tưởng thành lập công ty để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình có lẽ điều quan trọng đầu tiên sẽ phải suy nghĩ là mình sẽ kinh doanh cái gì, việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh sẽ chi phối một số quyết định khác trong quá trình đầu tư như vốn đầu tư, nơi đặt trụ sở và có thể là loại hình Doanh nghiệp, vì vậy dưới đây là một vài gợi ý của Đại Lý Thuế VTAX khi bạn lựa chọn ngành nghề kinh doanh.

Về nguyên tắc cá nhân, tổ chức được quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm, vì vậy khi thực hiện việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh bạn cần phải quan tâm đến những lĩnh vực ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (hạn chế kinh doanh).

Theo luật đầu tư số 67/2014/QH13, về cơ bản được chia thành ba nhóm sau

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

 • Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;
 • Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

 • Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
 • Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này.
 • Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.
 • Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định tại khoản 1 Điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.
 • Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.

Ngành, nghề tự do đầu tư kinh doanh

Cá nhân, tổ chức được quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm hoặc không yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện khi muốn tiến hành đầu tư, kinh doanh trong một ngành nghề nhất định.

+ Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Ví dụ:

Tên ngành Mã ngành
Xây dựng nhà các loại 4100
Tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

+ Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn hoặc ngành nghề doanh nghiệp đã được cấp chưa có mã thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề chi tiết đã ghi.

Doanh nghiệp tham khảo ngành và mã ngành tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Ví dụ:

Tên ngành Mã ngành
Lắp đặt hệ thống điệnChi tiết: lắp đặt hệ thống điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV 4321
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quanChi tiết: Thiết kế quy hoạch xây dựng 7110
Cổng thông tinChi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 6310
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đấtChi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản 682

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.