quy-dinh-ve-su-dung-chu-ky-so-trong-nganh-thue

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 1984/QĐ-TCTT kèm quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong ngành Thuế.

Theo Quy chế này quy định việc sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong quá trình đăng ký, quản lý và sử dụng chứng thư số để xác thực thông tin, chứng thực chữ ký số trong các giao dịch điện tử trong nội bộ ngành Thuế và giao dịch điện tử với các cơ quan, tổ chức khác.

Đối tượng được sử dụng chứng thư số là: Cơ quan Tổng cục Thuế, các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế, cục thuế, chi cục thuế được sử dụng chứng thư số cho cơ quan, tổ chức.

Lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên tại các vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế; lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên tại cục thuế; lãnh đạo từ cấp phó đội trưởng trở lên tại chi cục thuế và các trường hợp phát sinh khác do yêu cầu của Tổng cục Thuế được sử dụng chứng thư số cho cá nhân.

Quy chế cũng quy định, chữ ký số chuyên dùng sử dụng trong các giao dịch điện tử nội bộ ngành Thuế hoặc với các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Chữ ký số công cộng sử dụng trong các giao dịch điện tử giữa cơ quan Thuế với các cá nhân, tổ chức không thuộc hệ thống chính trị.

Cụ thể như sau: Ký số các văn bản điện tử (Giấy mời họp, biên bản, thông báo, báo cáo, công văn, tờ trình, văn bản chỉ đạo điều hành (trừ tài liệu chưa được công bố hoặc tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước); văn bản, tài liệu công bố trên cổng thông tin điện tử nội bộ ngành Thuế; các văn bản khác liên quan tới quy trình quản lý thuế).

Gửi và nhận thư điện tử trong các trường hợp quy định phải sử dụng chữ ký số.

Thực hiện các giao dịch truy vấn, trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài ngành Thuế thông qua các chức năng trong các ứng dụng CNTT có yêu cầu sử dụng chữ ký số.

Cung cấp các thông tin mật khi gửi qua mạng theo yêu cầu của các cơ quan chức năng./.

Đức Minh

Mời các bạn xem thêm những thông tin mới nhất:

Chính sách thuế GTGT từ quy đổi, hủy chuyến bay

Giải quyết hồ sơ hành chính thuế

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.