quy-dinh-ve-thue-gtgt-cua-tai-san-co-dinh

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc về việc khi mua Tài sản cố định thì thuế giá trị gia tăng của tài sản đó có được khấu trừ không? Đồng thời các chi phí liên quan đến sửa chữa có được khấu trừ không. Bài viết này xin được giải đáp như sau:

Theo Công văn 4209/TCT-DNL của tổng cục thuế Ngày 12 tháng 10  năm 2015 Tổng cục thuế trả lời Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT cho tài sản cố định được quy định như sau:

Tại Khoản 3, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC 

“Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kê cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa ứong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng…”.

Theo đó, các Thuế GTGT của Tài sản cố định không được khấu trừ khi tài sản đó phục vụ cho các mục đích sau sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụngBên cạnh đó, thuế GTGT của chi phí bảo hành, sửa chữa cũng tính vào nguyên giá.

Mọi vấn đề thắc mắc cần được giải đáp, đừng ngần ngại, liên hệ ngay với VTAX để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Mời các bạn xem thêm:

Quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Xử lý tiền thuế trong trường hợp nộp thừa

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.