quy-dinh-ve-viec-ban-giao-so-bhxh

Câu hỏi: 

Chào quý cơ quan, xin cho tôi hỏi: “Thời gian gần đây, có rất nhiều trường hợp người lao động phản ánh về việc người sử dụng lao động chậm trả sổ BHXH khiến tôi rất lo lắng. Vì vậy, xin giải đáp để tôi được rõ, việc bàn giao sổ được quy định như thế nào?”

Trả lời:  

Theo hướng dẫn tại Công văn 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam, việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động được thực hiện như sau:

– Cơ quan BHXH chỉ thực hiện bàn giao sổ cho NLĐ sau khi đã rà soát, nhập xong thông tin trên sổ BHXH và cơ sở dữ liệu, đồng thời phối hợp với các đơn vị bàn giao trực tiếp cho NLĐ.

– Đối với sổ BHXH đã cấp theo Quyết định 1443/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/10/1995 thì cấp lại (tờ bìa và toàn bộ tờ rơi); in tờ rời sổ BHXH liên tục đến ngày 31 tháng 12 của năm trước thời điểm rà soát sổ.

– Đối với sổ BHXH đã cấp theo Quyết định 3339/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/5/2008, Quyết định 1518/QĐ-BHXH ngày ngày 20/12/2011  và Quyết định 1035/QĐ-BLĐTBXH ngày 01/10/2015 thì không cấp lại, chỉ điều chỉnh, bổ sung thông tin thay thế.

– Cơ quan BHXH bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 4027/BHXH-ST).

Quý Nguyễn

Mời các bạn xem thêm:

 Đóng BHXH 1 lần để hưởng lương hưu

Ký hợp đồng lao động ở hai công ty thì đóng BHXH như thế nào?

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.