quy-trinh-hoan-thue-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-2016

Quyết định 1780/QĐ-TCHQ quy định Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02/7/2016.

Theo đó, Quy trình hoàn thuế, không thuế gồm các bước sau:

– Tiếp nhận hồ sơ.

– Phân loại và phân công xử lý hồ sơ.

– Kiểm tra hồ sơ thuộc loại hoàn thuế, không thu thuế trước, kiểm tra sau.

– Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

– Hoàn thuế, không thu thuế.

– Thanh khoản và cập nhật thông tin.

– Lưu trữ hồ sơ, thông tin.

– Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

– Báo cáo số liệu hoàn thuế, không thu thuế.

Quy trình này áp dụng đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng.

Quyết định 1780/QĐ-TCHQ thay thế Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Quyết định 2424/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008.

Mời các bạn xem thêm:

Chi phí điều tra tai nạn lao động được trừ khi tính thuế TNDN

Những thay đổi quan trọng trong chế độ BHXH năm 2016

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.