quy-trinh-moi-ve-khai-thue-nop-thue-ke-toan-thue

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung mới của quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.

Theo Tổng cục Thuế, bộ phận kê khai và kế toán thuế (KK&KTT) căn cứ thông tin về người nộp thuế (NNT) được cấp MST/MSDN mới trên hệ thống đăng ký thuế để thực hiện rà soát các thông tin liên quan đến nghĩa vụ khai thuế của NNT, bao gồm: sắc thuế, phương pháp tính thuế, mẫu hồ sơ khai thuế (HSKT), kỳ tính thuế và ngày bắt đầu phải nộp HSKT của từng NNT để cập nhật danh sách theo dõi NNT phải nộp hồ sơ khai thuế.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý một số thông tin rà soát liên quan đến nghĩa vụ khai thuế của NNT.

Về phương pháp tính thuế GTGT, trong trường hợp NNT mới thành lập thuộc diện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bộ phận đăng ký thuế căn cứ Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (theo mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/ TT-BTC) cập nhật phương pháp tính thuế GTGT theo đăng ký của NNT, đồng thời thông báo cho bộ phận KK&KTT cập nhật thông tin vào Danh sách theo dõi NNT phải nộp hồ sơ khai thuế.

Trường hợp NNT gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT, bộ phận KK&KTT rà soát các quy định hiện hành, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của NNT phải gửi Thông báo về việc chấp thuận hay không chấp thuận phương pháp tính thuế theo đề nghị của NNT.

Trường hợp chưa đủ thông tin để xác định chính xác các HSKT phải nộp của NNT: liên hệ với NNT qua điện thoại; nếu không liên hệ được, phải lập Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (theo mẫu 01/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) gửi NNT; sau khi nhận được giải trình, bổ sung thông tin của NNT, Bộ phận KK&KTT xác định các HSKT phải nộp của NNT để cập nhật Danh sách theo dõi NNT phải nộp hồ sơ khai thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các địa phương thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính về thuế (theo mẫu 01/BB ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính), trừ trường hợp phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân hoặc 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền phải ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (theo mẫu 01/QĐ ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC).

Đức Minh

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.