sai-sot-thong-tin-tren-hoa-don

Câu hỏi:

Tháng 3 năm 2015 tôi phát hiện ra do sơ suất trong tháng 2 năm 2015 tôi có viết sai tên của người mua hàng trên một hóa đơn giá trị gia tăng, các chỉ tiêu khác như mã số thuế, địa chỉ của người mua hàng vẫn đúng. Xin hỏi  tôi có phải lập hóa đơn khác thay thế hóa đơn sai sót đó không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 7 Điều 3 Thông tư 26 năm 2015 của Bộ tài chính thì: trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy trường hợp bạn viết sai tên của khách hàng nhưng mã số thuế và địa chỉ của người mua ghi đúng thì bạn không phải lập hóa đơn điều chỉnh mà chỉ cần lập biên bản điều chỉnh.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.