so-bao-hiem-xa-hoi

Câu hỏi:

Tôi tham gia bảo hiểm được 3 năm và sau khi nghỉ thai sản tôi nghỉ việc luôn. Công ty có chốt sổ cho tôi đến T03/2014 (T03/14 tôi nghỉ sinh, nhưng T09/14 công ty mới làm thủ tục chốt sổ), như vậy:

1. Tôi muốn nhận BHXH 1 lần thì có phải đợi đủ 12 tháng mới nộp hồ sơ nhận hưởng chế độ BHXH 1 lần hay nộp từ bây giờ?

2. Tôi có Hộ khẩu ở Bình Thuận, nhưng tham gia BHXH ở TP. HCM và có tạm trú ở Quận Tân Bình TP. HCM thì có nhận được tiền BH ở Quận Tân Bình không?. Và cần những giấy tờ gì?

3. Trường hợp CMND của tôi có điều chỉnh năm sinh, như vậy tôi có thể điều chỉnh trên sổ BH đã tham gia được không? Kính mong nhận được phản hồi của Quý BHXH.

Trả lời:

Theo Điều 55 Luật BHXH quy định người lao động được hưởng BHXH một lần trong trường hợp sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu bạn đủ điều kiện hưởng BHXH một lần thì lập hồ sơ theo phiếu GNHS 608 nộp tại cơ quan BHXH nơi bạn đang cư trú (thường trú hoặc tạm trú). Bạn có thể tham khảo thủ tục hồ sơ tại địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/3/thu-tuc-ho-so-giai-quyet-che-do-bhxh/ Nếu năm sinh ghi trên sổ BHXH không khớp với năm sinh trên giấy CMND do cải chính hộ tịch hoặc do kê khai sai thì bạn lập hồ sơ theo phiếu GNHS 302 nộp tại cơ quan BHXH nơi chốt sổ sau cùng để điều chỉnh lại. Bạn có thể tham khảo thủ tục hồ sơ tại địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.