su-dung-hoa-don-bat-hop-phap-bi-truy-to-hinh-su

Đó là khuyến cáo của Cục Thuế TP Hà Nội trong một thông báo vừa gửi tới các hộ, cá nhân kinh doanh về đăng ký kinh doanh, khai thuế, nộp thuế, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đến khu vực kinh doanh cá thể.

Đăng ký kinh doanh và kê khai, nộp thuế

Hộ kinh doanh do một cá nhân, một nhóm hoặc một hộ gia đình làm chủ (gọi chung là hộ), chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Trong thời hạn 10 ngày (làm việc) kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp), hộ kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế, tại chi cục thuế sở tại.

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định trong 1 năm. Các loại thuế áp dụng theo phương pháp khoán bao gồm: Môn bài; Thuế giá trị gia tăng (GTGT); Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB); Thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Thuế tài nguyên; Thuế bảo vệ môi trường (BVMT); Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

Doanh thu tính thuế của hộ, cá nhân kinh doanh là mức khoán được ổn định trong 01 năm. Trường hợp qua số liệu điều tra xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu thay đổi từ 50% trở lên so với mức khoán, cơ quan thuế xác định lại mức doanh thu khoán (theo quy định của pháp luật về quản lý thuế), để áp dụng cho thời gian còn lại của năm.

Tài sản cho thuê

Người có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.

Người có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không được cấp hoá đơn lẻ trong trường hợp này.

Doanh nghiệp/tổ chức kinh tế thuê nhà, thuê tài sản của cá nhân mà cá nhân cho thuê có tổng doanh thu từ kinh doanh trên 100 triệu đồng/năm trở lên, nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế trên số tiền thuê trước khi trả tiền cho cá nhân, khai thuế thay cá nhân và nộp tiền thuế vào NSNN.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế: Đối với hình thức khai thuế theo quý, chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Đối với hình thức khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh, thời hạn là ngày 30 của tháng đầu quý sau quý bắt đầu thời hạn thuê.

Sử dụng hoá đơn

Hộ, cá nhân kinh doanh có nhu cầu sử dụng hoá đơn quyển phải có đơn đề nghị mua hoá đơn gửi chi cục thuế quản lý trực tiếp. Hộ, cá nhân kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 10 triệu đồng.

Riêng hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bảng tỷ lệ % thuế GTGT và thuế suất thuế TNCN theo ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh

Tỷ lệ % thuế GTGT

Tỷ lệ % thuế TNCN

- Phân phối, cung cấp hàng hoá

1%

0,5%

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

* Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp

5%

2%

 

5%

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

3%

1,5%

- Hoạt động kinh doanh khác

2%

1%

Vũ Long

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.