tham-quyen-ky-giay-gioi-thieu-va-quan-ly-con-dau-tron

Câu hỏi:

Người đại diện pháp luật của Doanh nghiệp A (A) viết giấy giới thiệu/giấy uỷ quyền cho ông B là nhân viên của DN A trực tiếp đi khắc dấu tròn cho Chi nhánh X do bà C làm người đứng đầu. Câu hỏi là : 1. A có đủ thẩm quyền viết giấy giới thiệu/giấy uỷ quyền cho ông B hay không? 2. A có đủ thẩm quyền quản lý con dấu tròn chi nhánh X hay không (nghĩa là không cho C quản lý dấu tròn chi nhánh X)?

Câu trả lời:

Kính chào! CATP trả lời một số vấn đề bạn hỏi như sau:

1. Theo quy định về thủ tục khắc dấu thì người đại diện pháp luật của Doanh nghiệp có thẩm quyền viết giấy giới thiệu cho người khác đến Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH làm thủ tục cấp con dấu cho Chi nhánh của Doanh nghiệp. Hồ sơ khắc dấu cần xuất trình bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện) và nộp bản sao hợp lệ. Người được cử đi làm thủ tục khắc dấu có Giấy giới thiệu và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

2. Tại khoản 4 điều 6 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về về quản lý và sử dụng con dấu quy định “Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình. Con dấu phải được để tại trụ sở cơ quan, tổ chức và phải được quản lý chặt chẽ. Trường hợp thật cần thiết để giải quyết công việc ở xa trụ sở cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó có thể mang con dấu đi theo và phải chịu trách nhiệm về việc mang con dấu ra khỏi cơ quan”. Người đại diện pháp luật của Doanh nghiệp có thẩm quyền quản lý con dấu của Chi nhánh thuộc doanh nghiệp đó.

Trân trọng./.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.