thanh-lap-doanh-nghiep-tham-dinh-gia

Câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi tôi muốn thành lập doanh nghiệp thẩm định giá. Vậy phải cần những điều kiện gì? Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Nghị định 101/2005/NĐ-CP quy định: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sau đây được thành lập doanh nghiệp thẩm định giá:

1. Có đủ các điều kiện về thành lập các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật tương ứng với loại hình doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần;

– Công ty TNHH;

– Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty hợp danh.

2. Có từ 3 thẩm định viên về giá trở lên. Đối với công ty hợp danh thì tất cả thành viên hợp danh phải là thẩm định viên về giá. Đối với các doanh nghiệp khác thì người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá. Đối với doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.