thu-tuc-thay-doi-co-dong-sang-lap-cong-ty-co-phan

Câu hỏi:

Tháng 4/2015 Chúng tôi mua lại toàn bộ một Công ty Cổ phần (theo giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty này đăng ký lần đầu vào năm 2009), vậy trên giấy đăng ký doanh nghiệp mới có thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập được không? hay vẫn thể hiện cổ đông cũ và việc thay đổi các thông tin về cổ đông của công ty chỉ được thể hiện trên Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

Trả lời:  

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn trên, Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ đông trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi các thông tin về cổ đông của công ty được thể hiện tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Do đó, đối với nội dung thay đổi cổ đông của công ty, đề nghị doanh nghiệp ghi nhận tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Mời các bạn xem thêm:

Đối tượng được thành lập công ty

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.