thay-doi-co-dong-sang-lap

Câu hỏi:

Công ty Cổ phần của em thành lập năm 2003 cho đến nay. Giờ em muốn thay đổi địa chỉ kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, xóa bỏ danh sách cổ đông khỏi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Vậy cho em hỏi thủ tục và mẫu công văn gửi sở kế hoạch và đầu tư. Em xin cảm ơn.

Trả lời:

+ Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn trên, Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ đông trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi các thông tin về cổ đông của công ty được thể hiện tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Do đó, đối với nội dung thay đổi cổ đông của công ty, đề nghị doanh nghiệp ghi nhận tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

 

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.