thay-doi-co-dong-sang-lap-trong-giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep

Câu hỏi: 

Hiện nay công ty tôi là công ty cổ phần, đăng ký lần đầu vào năm 2003 và thay đổi lần 5 vào năm 2014. Vậy bây giờ làm hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập có được hay không? Thời hạn 3 năm cho phép thay đổi tên cổ đông sáng lập là tính từ  lúc cấp giấy phép kinh doanh lần đầu hay lần cuối?

Trả lời: 

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn trên, Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ đông trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi các thông tin về cổ đông của công ty được thể hiện tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Do đó, đối với nội dung thay đổi cổ đông của công ty, đề nghị doanh nghiệp ghi nhận tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.