thay-doi-noi-dung-dkkd-chi-nhanh

Câu hỏi:

Công ty em muốn thay đổi người đứng đầu chi nhánh nhưng:

-Ngành nghề hiện tại trong giấy phép của chi nhánh không viết giống y như trong giấy phép của công ty tổng (nội dung thì giống).

-Trong giấy phép công ty tổng có 27 ngành nghề nhưng không ghi mã ngành chính.Vậy nên trong thông báo thay đổi người đứng đầu của em có cần phải làm thay đổi luôn ngành nghề của chi nhánh không và nếu có thì phải trình bày ngành chính và mã ngành thôi hay là chỉ áp mã ngành hay phải điền tất cả các ngành có trong giấy phép của công ty tổng.

Trả lời:

Căn cứ Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 thì Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, đề nghị doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chi nhánh của doanh nghiệp tương ứng với ngành công ty (lưu ý, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chi nhánh đang hoạt đông tại trụ sở chi nhánh).

Mời các bạn xem thêm:

Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới

Thủ tục sau đăng ký thành lập doanh nghiệp

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.