thay-doi-thanh-vien

Câu hỏi:

Công ty tôi là Công ty Cổ Phần thành lập ngày 09/07/2009. Khi cổ đông chuyển nhượng mới, sở hữu từ 05% trở lên. Hỏi có cần thông báo lên Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư không?
Trân trọng cám ơn!

Câu trả lời:

Theo quy định tại Ðiều 86.4 “Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.”

Trường hợp của doanh nghiệp đề nghị gửi thông báo về thông tin cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần trở lên đến Phòng Ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Ðầu tư.

Ðề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện./.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.