them-thoi-han-thuc-hien-kiem-tra-bhxh

Ngày 18/10/2016, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1518/QĐ-BHXH quy định về hoạt động kiểm tra; thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Theo đó, thời hạn thực hiện một cuộc kiểm tra của BHXH được kéo dài hơn so với quy định trước đây. Cụ thể:

+ Cuộc kiểm tra do BHXH Việt Nam tiến hành không quá 40 ngày; trường hợp phức tạp có thể dài hơn, nhưng không quá 60 ngày (trước đây tối đa là 45 ngày);

+ Cuộc kiểm tra do BHXH tỉnh tiến hành không quá 25 ngày; trường hợp phức tạp có thể dài hơn, nhưng không quá 40 ngày (trước đây tối đa là 20 ngày);

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định thời hạn thực hiện thanh tra chuyên ngành (TTCN) như sau:

+ Cuộc TTCN do BHXH Việt Nam tiến hành không quá 45 ngày; trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày;

+ Cuộc TTCN do BHXH tỉnh tiến hành không quá 30 ngày; trường hợp phức tạp có thể dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.

Quyết định 1518/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/11/2016 và thay thế Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 22/11/2011.

Mời các bạn xem thêm:

Không thu hồi thẻ bảo hiểm y tế khi người lao động nghỉ việc

Nhiều hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu

Hướng dẫn tra cứu thông tin về giá trị sử dụng thẻ BHYT

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.