thu-tuc-lam-con-dau

Câu hỏi

Doanh nghiệp tôi là Chi nhánh Công ty Cổ phần, vừa thay đổi Giấy phép Kinh doanh vì thay đổi địa chỉ. Vậy khi làm lại con dấu mới, ngoài làm thông báo nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp tôi có còn phải nộp thêm văn bản nào nữa không? Xin cảm ơn.

Trả lời

+ Đối với con dấu do cơ quan công an phát hành, đề nghị doanh nghiệp liên hệ cơ quan công an để thực hiện thủ tục trả con dấu + Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đối với việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, kèm theo thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về nội dung, hình thức và số lượng con dấu.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.