thu-tuc-thay-doi-dia-chi-doanh-nghiep

Câu hỏi:

Công ty tôi chuẩn bị thay đổi địa chỉ trong cùng quận. Cho tôi hỏi thủ tục và hồ sơ cần thiết để thay đổi giấy đăng ký kinh doanh. Công ty tôi có cần chứng minh vốn pháp định lại không?

Trả lời: 

1/ Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

2/ Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo quy định tại Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về dăng ký doanh nghiệp.

3/ Căn cứ Điều 3 Luật doanh nghiệp 2014 thì Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Mời các bạn xem thêm:

Thay đổi nội dung ĐKKD chi nhánh

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.