thu-tuc-thanh-lap-nguoi-dung-dau-chi-nhanh

Câu hỏi:

Xin cho hỏi Doanh nghiệp chúng tôi là chi nhánh Cty TNHH MTV là một tổ chức, thì thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh phải làm thủ tục như thế nào, mẫu nào, và chúng tôi muốn cập nhật lại địa chỉ trụ sở chính trên giấy phép chi nhánh thì lập hồ sơ mẫu nào? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, doanh nghiệp nộp thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh mẫu Phụ lục II-10 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở của công ty, doanh nghiệp có Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mẫu Phụ lục II-5 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.