thu-tuc-them-thanh-vien-gop-von

Câu hỏi:

Hiện tại công ty tôi là Công Ty TNHH MTV, vốn khi đăng ký kinh doanh là 2 tỷ, giờ tôi muốn phát triển công ty nên có thêm 3 người góp cổ phần nhưng số vốn không thay đổi. Vậy giờ thủ tục tôi cần làm như thế nào? Giấy tờ sổ sách công ty xử lý có gặp rắc rối gì không? Xin tư vấn giúp tôi với.

Trả lời: 

Căn cứ Điều 33 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 2004 về việc Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần thì: 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau:

a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm người khác cùng góp vốn cổ phần, không bán cổ phần hiện có cho người khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp với chào bán chứng khoán ra công chúng;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp với chào bán cổ phần cho ít hơn 100 nhà đầu tư đã xác định. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.