thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Câu hỏi:

Doanh nghiệp tôi thành lập năm 2010 từ dự án đầu tư trong khu công nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc và đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2013 do nhu cầu phục vụ sản xuất tăng nên Công ty tôi có đầu tư mua sắm thêm một số máy may. Vậy xin hỏi phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung thêm số máy may này có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Trả lời:

Theo qui định tại thông tư 151 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định: Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn 2009 – 2013 có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh không thuộc dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014.

Như vậy, Theo như bạn trình bày thì việc đầu tư thêm một số máy may từ năm 2013 không thuộc diện đầu tư mở rộng nhưng theo quy định của Thông tư 151 nêu trên thì doanh nghiệp của bạn vẫn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư bổ sung máy may theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.