tich-cuc-ho-tro-phat-trien-dai-ly-thue
Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 2079/TCT – TTHT yêu cầu cơ quan thuế các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển hệ thống đại lý thuế.

Văn bản của Tổng cục Thuế nhằm đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống đại lý thuế, đáp ứng nhu cầu dịch vụ về thuế của doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) cả nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế tăng cường tuyên truyền về đại lý thuế, dịch vụ làm thủ tục về thuế cho NNT; đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân trên địa bàn quản lý thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực, đạt hiệu quả. Tuyên truyền cần tập trung giới thiệu, nêu rõ sự cần thiết của đại lý thuế, lợi ích của NNT khi sử dụng dịch vụ về thuế thông qua đại lý thuế.

Đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với các đại lý thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật thuế đến NNT. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đại lý thuế, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đại lý thuế đúng thời hạn theo quy định. Công khai danh sách đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tại trụ sở cơ quan thuế các cấp và trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế.

Cũng tại văn bản này, Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế các địa phương tích cực hỗ trợ đại lý thuế trong quá trình hoạt động thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi khi đại diện của đại lý thuế giao dịch với cơ quan thuế theo uỷ quyền của NNT.

Thiết lập nhóm đại lý thuế thông qua trang thông tin điện tử và gửi thư điện tử cung cấp thông tin về thủ tục hành chính, chính sách thuế, văn bản hướng dẫn, trả lời về thuế cho các đại lý thuế.

Đồng thời ưu tiên tập huấn về chế độ, chính sách, thủ tục hành chính thuế cho cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại đại lý thuế trước khi tập huấn cho doanh nghiệp (trường hợp số lượng cá nhân hành nghề tại các đại lý thuế trên địa bàn trên 50 người); hoặc tập huấn cùng với NNT trên địa bàn. Phổ biến, hướng dẫn về thuế điện tử, các phần mềm hỗ trợ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử cho các đại lý thuế.

Bố trí bộ phận tiếp nhận và xử lý nhanh các kiến nghị, phản ánh của đại lý thuế trong thực hiện chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng các hoạt động của đại lý thuế thông qua việc tập hợp cơ sở dữ liệu, quản lý thông tin về đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế. Kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế và các qui định liên quan đến hoạt động làm dịch vụ về thuế của các đại lý thuế, các cá nhân hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; xử lý kịp thời và báo cáo cấp có thẩm quyền các trường hợp vi phạm theo quy định…

N.P

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.