tien-tu-thien-co-duoc-tru-khi-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan

Câu hỏi:

Chị H là người sống giàu tình cảm, chị H hay đóng góp tiền, hiện vật cho cơ sở chăm sóc người tàn tật, người già, trẻ em cơ nhỡ hoặc đồng bào bị thiên tai. Xin hỏi, những khoản tiền làm từ thiện của chị H có được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNCN của chị không?

Trả lời: 

Theo quy định của Luật thuế TNCN thì các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo của cá nhân sẽ được giảm trừ trước khi tính thu nhập chịu thuế của người đó. Tuy nhiên không phải mọi khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo đều được tính để giảm trừ mà chỉ những khoản đóng góp theo quy định tại Điều 20 Luật thuế TNCN mới được giảm trừ. Cụ thể:

– Khoản đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa.

– Khoản đóng góp vào các Quỹ từ thiện, Quỹ nhân đạo, Quỹ khuyến học.

Tổ chức, cơ sở và các Quỹ này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích kinh doanh.

Đồng thời việc giảm trừ các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo vào thu nhập chịu thuế chỉ áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công (tức là không áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng chứng khoản, chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, nhận quà tặng, trúng thưởng).

Như vậy chỉ những khoản đóng góp làm từ thiện của chị H đáp ứng các quy định trên mới được tính để giảm trừ trước khi tính thu nhập chịu thuế của chị. Khoản tiền đóng góp cho đồng bào bị thiên tai thì không được tính để giảm trừ.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.