tiep-nhan-va-giai-quyet-ho-so-hanh-chinh-thue

Đây là một trong những yêu cầu mà Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quán triệt sâu rộng trong toàn ngành tại Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 14/9/2015 nhằm đảm bảo đưa các quy định mới về cải cách thủ tục hành chính thực sự đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của DN và người dân.

Nội dung chỉ thị nêu rõ, những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN. Trong đó, với việc triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã tham mưu cho các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về thể chế, chính sách thuế; đẩy mạnh kê khai nộp thuế điện tử, đơn giản hoá các quy trình quản lý thuế, qua đó cắt giảm 420 giờ thực hiện thủ tục về thuế, đưa số giờ nộp thuế của Việt Nam tính đến cuối năm 2015 ngang bằng với các nước trong khu vực ASEAN-04, được dư luận hưởng ứng, DN đồng tình. Tuy nhiên, công tác cải cách TTHC có lúc, có nơi vẫn còn một số hạn chế, người nộp thuế chưa thực sự tiếp cận đầy đủ thành quả, sự thuận tiện do việc cắt giảm thời gian và cải cách TTHC mang lại. Thậm chí, qua kết quả khảo sát của đơn vị chức năng độc lập và qua phản ánh của một số cơ quan báo chí, vẫn còn hiện tượng người dân, DN chưa hài lòng khi tiếp xúc với cơ quan thuế khi thực thi các các quy định của pháp luật về thuế.

Với quyết tâm đưa quy định mới về cải cách TTHC thực sự đi vào cuộc sống, đến gần hơn với người nộp thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 415/QĐ-TCT ngày 20/3/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Chương trình hành động đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đồng hành cùng DN, cũng như các kết luận tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP và Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016.

Hai là, chỉ đạo các bộ phận chức năng tiếp nhận, rà soát, phân loại và triển khai xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc của DN, người nộp thuế, đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình giải quyết TTHC không được yêu cầu người nộp thuế cung cấp thêm các tài liệu, hồ sơ, thông tin không có trong quy định hay cung cấp nhiều hơn số lượng hồ sơ theo quy định.

Ba là, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ để người nộp thuế hiểu biết và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế. Thực hiện triệt để quy định của Tổng cục Thuế về phân cấp trách nhiệm cho các đơn vị, Cục Thuế, Chi cục Thuế trong việc hướng dẫn, trả lời các vướng mắc về chính sách thuế và quản lý thuế. Theo đó, cơ quan thuế cấp trên thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị, vướng mắc của người nộp thuế và cơ quan thuế cấp dưới. Lấy kết quả kiểm tra, giám sát là một trong các tiêu chí để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua đối với đơn vị cũng như cán bộ, công chức, viên chức thuế làm việc tại cơ quan thuế các cấp.

Bốn là, chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc để tham mưu, báo cáo Tổng cục Thuế và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách liên quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua nhằm tìm kiếm các sáng kiến, đề xuất các giải pháp cải cách TTHC, trên cơ sở đó lựa chọn và biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt, tạo động lực, khí thế, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn cơ quan, đơn vị và hệ thống.

Năm là, đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử, phấn đấu đạt 90% về cả 3 chỉ tiêu (số DN đang quản lý thuế trên địa bàn; số chứng từ nộp thuế; số tiền thuế thu được trên địa bàn quản lý), đồng thời tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả khi Tổng cục Thuế triển khai thí điểm đề án hiện đại hoá thủ tục đối với cá nhân cho thuê nhà, lệ phí trước bạ khi đăng ký ôtô, xe máy; nộp thuế điện tử các khoản thu từ bất động sản.

Sáu là, tăng cường công tác chống thất thu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm 2015 đạt tối thiểu 17% số DN đang quản lý thuế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT, đồng thời tăng cường kiểm tra trước hoàn thuế. Đảm bảo trước ngày 30/9/2015, cơ quan thuế thu được ít nhất 50% tổng số nợ thuế của các DN nợ thuế lớn đã công bố công khai.

Bảy là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức tại cơ quan thuế các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm trong thực thi công vụ. Chú trọng công tác kiếm tra, đánh giá cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nội ngành.

Tám là, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật cán bộ, công chức và các quy định, hướng dẫn liên quan nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của CBCC trong thi hành công vụ.

Chín là, tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra công vụ, quản lý cán bộ; đẩy mạnh việc điều động, luân phiên chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tổ chức quán triệt kịp thời nội dung Chỉ thị này đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị để thực hiện nghiêm túc. Định kỳ ngày 25 hàng tháng, các Cục Thuế báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị tại đơn vị về Tổng cục Thuế. Bất kỳ một thông tin nào được người nộp thuế hoặc các cơ quan báo chí phản ánh về cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ cũng như thái độ của cán bộ thuế trong thực thi công vụ sẽ được Tổng cục Thuế tiếp thu, xem xét, xác minh làm rõ và xử lý kịp thời.

Theo Tạp Chí Thuế

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.