tinh-gia-thanh-san-pham-xuat-nhap-kho

Xin được hỏi: Hàng tháng công ty tôi sản xuất, nhập kho thành phẩm và xuất bán nhưng hóa đơn tiền điện phát sinh của tháng đó thì phải đến 21 tháng sau mới nhận được. Vậy thì có căn cứ vào hóa đơn tiền điện đó để tính giá nhập và xuất kho không? Nếu không thì phải làm thế nào để hóa đơn tiền điện đó được ghi nhận là chi phí hợp lý khi tính giá thành?
Trả lời :

​Về việc tính giá thành sản phẩm nhập kho, xuất kho thì kế toán đã có quy định rất rõ, tuỳ thuộc vào quy trình sản xuất sản phẩm mà doanh nghiệp chọn phương pháp tính giá thành cho phù hợp. Doanh nghiệp của bạn có lẽ nên sử dụng phần mềm kế toán để có thể xử lý việc này cho đơ tốn thời gian.

Định kỳ hàng tháng, doanh nghiệp bạn nhận được hoá đơn điện và trả tiền, căn cứ vào chứng từ thanh toán mà kế toán tính vào chi phí theo các bút toán định khoản theo chuẩn mực quy định (ví dụ ghi nợ TK chi phí quản lý, ghi có TK tiền gửi ngân hàng), từ đó xác đinh và kết chuyển vào các TK tiếp theo.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.