tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan

Câu hỏi:

Xin hỏi thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp kinh doanh cung cấp hàng hóa được tính thế nào? Chi cục Thuế Thuận Châu – Sơn La hướng dẫn chúng tôi tính thuế như sau: Lấy tổng số doanh thu x 0,5 ( Theo tôi chỉ tính tổng số tiền lãi x 0,5) vì nếu tính tổng doanh thu là tính cả tiền gốc. Như vậy tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là quá lớn. Trong khi đối với công chức nhà nước còn được giảm trừ cho bản thân còn chúng tôi không được giảm trừ mà lại tính cả phần trăm số tiền gốc thì quá vô lý.

Trả lời:

Tại Khoản 1; 4 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13, ngày 26/11/2014 quy định:

“1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

  1. a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;
  2. b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống”

4. Sửa đổi Điều 10 như sau:

Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

  1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
  2. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  1. Thuế suất:
  2. Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%…”

Căn cứ quy định trên, từ ngày 01/01/2015 trường hợp ông là hộ kinh doanh cung cấp hàng hóa mà có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thuế thu nhập cá nhân trong tháng được xác định:

Thuế TNCN phải nộp      =    Doanh Thu       x         Thuế suất thuế

trong tháng                    trong tháng                          TNCN

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.