tong-cuc-thue-nang-cap-bon-don-vi-cap-vu-len-cap-cuc
Tổng cục Thuế vừa ra thông báo triển khai kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg. Theo đó, sẽ nâng cấp 4 Vụ chuyên môn hiện nay thành 4 Cục trực thuộc Tổng cục Thuế.

Các Vụ sẽ được chuyển đổi thành Cục là: Vụ Quản lý và cưỡng chế nợ thuế; Vụ thanh tra, kiểm tra; Vụ quản lý kê khai thuế; Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn.

Tổng cục Thuế cho biết, việc chuyển đổi 4 Vụ trên thành Cục là nhằm tăng quyền tự chủ, phát huy tính sáng tạo cho các đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thông báo cũng nêu rõ, sẽ không tăng thêm số lượng biên chế đối với các Cục mới được chuyển đổi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Thuế đang giao cho các đơn vị chức năng tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 115 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, bộ máy tổ chức của Tổng cục Thuế để các Cục mới này sớm đi vào hoạt động.

Nhật Minh

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.