trich-lap-du-phong-phai-thu-kho-doi

Câu hỏi:

Xin cho hỏi , công ty có được trích lập dư phòng phải thu khó đòi đối với tiền tạm ứng (nhân viên tạm ứng ko thu hồi được ) hay không? Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời :

Trường hợp Công ty có tạm ứng tiền cho nhân viên, nếu nhân viên này hiện vẫn còn đang làm việc tại Công ty mà chưa hoàn trả khoản tiền này thì Công ty không được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Nếu Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản nợ này thì chi phí dự phòng này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.