truong-hop-duoc-tinh-giam-tru-gia-canh

Tôi có bà dì ruột 60 tuổi đang sống cùng chồng 60 tuổi, cả 2 đều có thu nhập dưới 500.000đ/tháng. Dì chú tôi không có con. Tội hiện đang nhận nuôi dưỡng dì chú tôi. Vậy trong trường hợp này tôi có được tính giảm trừ gia cảnh với trường hợp của dì ruột tôi không? Tôi xin chân thành cảm ơn!
Trả lời: 

Căn cứ qui định tại tiết d4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì đối tượng người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gồm:

“d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

….

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

…..”

Tại tiết đ điểm 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính qui định về điều kiện cá nhân được tính là người phụ thuộc:

“đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Theo qui định của Bộ Luật lao động thì độ tuổi lao động từ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ và từ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam (tính đủ tháng)

Căn cứ các qui định trên và theo như trình bày của bà Đào Thị Anh thì hiện tại bà Đào Thị Anh có trực tiếp nuôi dưỡng dì ruột và người chú là chồng của dì ruột. Chú và dì không có con cái và dì ruột đã hết tuổi lao động (60 tuổi) nhưng do chồng của dì ruột mới 60 tuổi vẫn đang trong độ tuổi lao động. Do đó dì ruột của bà Đào Thị Anh không đảm bảo điều kiện không nơi nương tựa nên không được xác định là người phụ thuộc (NPT) tính giảm trừ gia cảnh của bà Đào Thị Anh.

Trường hợp khi chồng của dì ruột bà Đào Thị Anh trên 60 tuổi, ngoài độ tuổi lao động theo qui định của Bộ Luật lao động và dì ruột của bà Đào Thị Anh và người chồng đảm bảo điều kiện không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thì lúc đó người dì ruột mới được xác định là người phụ thuộc (NPT) tính giảm trừ gia cảnh của bà Đào Thị Anh. Khi đó, để được giảm trừ gia cảnh cho NPT, bà Anh cần phải đăng ký, kê khai, cấp Mã số thuế cho NPT đồng thời nộp đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo qui định của Luật thuế TNCN.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.