xac-dinh-doanh-thu-da-nhan-truoc-5-nam

Câu hỏi:

Công ty tôi cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy cho các tòa nhà cao tầng. Trong năm 2014 Công ty có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy trong vòng 5 năm với một khách hàng. Khách hàng đã thanh toán ngay toàn bộ tiền dịch vụ của 5 năm. Công ty tôi muốn xác định toàn bộ khoản doanh thu đã nhận này vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2014 có được không hay phải phân bổ doanh thu theo số năm cung cấp dịch vụ?

Trả lời:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Như vậy, công ty bạn có thể lựa chọn phân bổ doanh thu đã nhận được tiền đó trong vòng 5 năm hoặc có thể xác định toàn bộ doanh thu đó vào thu nhập chịu thuế năm 2014.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.