xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-quan-ly-gia-le-phi-hoa-don

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Cụ thể, đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, DN không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, DN theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Mức phạt này cũng áp dụng với các hành vi lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung, không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định,

Nghị định cũng bổ sung quy định phạt tiền từ 4-8 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự cố bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Mức phạt 4-8  triệu đồng còn được áp dụng với các hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ; lập hóa đơn không theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn; ngày ghi trên hóa đơn đã lập trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế; lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê; lập sai loại hóa đơn theo quy đinh của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

Nghị định có hiệu lực từ 1/8/2016.

Trung Kiên

 Theo TCT

Mời các bạn xem thêm:

Thay đổi quan trọng về chính sách thuế và quản lý thuế 2016

21 khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.