huong-dan-trinh-tu-lap-nop-ho-so-dang-ky-kinh-doanh

Trước tiên, cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ, bao gồm:

-  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần;

Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của nội dung Điều lệ).

-  Danh sách c đông sáng lập của công ty.

Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông sáng lập là cá nhân.

Bản sao hợp l Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc tài liệu tương đương khác; Quyết định uỷ quyền, bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền trong trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân.

Văn bản xác nhận vốn pháp định (trường hợp đăng ký kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định);

Bản sao chứng chỉ hành nghề (trường hợp đăng ký kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, để có thể chính thức hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục sau:

+ Khắc dấu: doanh nghiệp phải khắc dấu, sau đó đăng ký mẫu dấu tại cơ quan Công an, nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở chính.

+ Các thủ tục liên quan đến đăng ký thuế: Sau khi có mã số doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế), doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục về thuế tại cơ quan thuế, như thủ tục tạo và phát hành hóa đơn; thủ tục mua, cấp hóa đơn; thủ tục kê khai nộp thuế,…

+ Đăng bố cáo: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt hơn.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.