huong-dan-cach-dat-ten-cho-doanh-nghiep

(Quy định tại Điều 31, 32, 33, 34 Luật Doanh nghiệp; Điều 13,14,15,16  Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp) TÊN DOANH NGHIỆP là hình ảnh, đồng thời là tài sản tạo nên thương hiệu công ty, giúp đối tác có thể tìm kiếm dễ dàng và chính xác,…

mot-so-noi-dung-can-biet-truoc-khi-thanh-lap-doanh-nghiep

Tên Doanh Nghiệp là hình ảnh, đồng thời là tài sản tạo nên thương hiệu công ty, giúp đối tác có thể tìm kiếm dễ dàng và chính xác, thúc đẩy công việc kinh doanh phát triển. Do đó, Quý Doanh nhân cần chú ý khi đặt tên tránh sai phạm, nhầm lẫn và tranh…

can-biet-sau-khi-thanh-lap-doanh-nghiep

1. Sau thành lập doanh nghiệp 1.1. Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 1.2. Tổ chức công tác kế toán, lập…

Page 7 of 7 1 5 6 7

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.