truong-hop-mat-giay-chung-nhan-mau-dau

Câu hỏi:

Trường hợp Công ty có làm mất giấy chứng nhận mẫu dấu Công an TP.HCM cấp thì thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận mẫu dấu là như thế nào? nộp ở đâu? Xin cho biết thêm là Công ty có bị phạt gì không? và mức độ phạt là bao nhiêu?

Câu trả lời:

CATP trả lời vấn đề bạn hỏi như sau:

Trường hợp Công ty bị mất giấy chứng nhận mẫu dấu phải lập tờ trình nộp cho cơ quan CA Tỉnh, TP. Nếu muốn cấp lại thì Cty phải có văn bản nêu rõ lý do và đề nghị cơ quan Công an cấp lại giấy chứng nhận mẫu dấu.

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất con dấu, Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị Định 73/2010/NĐ-CP ngày 12  tháng 7  năm 2010 quy định “Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mất hoặc để rách, nát giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.”

Muốn biết thêm chi tiết bạn có thể tham khảo:

+ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

+ Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 thay đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

+ Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12  tháng 7  năm 2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Trân Trọng.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.