tam-ngung-kinh-doanh

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi năm 2012 có đăng ký tạm ngưng hoạt đông kinh doanh từ ngày 01/01/12 đến 31/12/12. Và tiếp tục xin tạm ngưng từ ngày 01/01/13 đến 31/12/2013. Do có đơn hàng nên chúng tôi gửi công văn xin hoạt động trở lại trước thời gian tam ngưng từ ngày 08/02/13. Năm 2014 đến nay do không phát sinh doanh thu nên công ty chúng tôi muốn nộp hồ sơ tạm ngưng tiếp. Theo tôi biết thì không được tạm ngưng quá 2 lần vậy nếu chúng tôi muốn tạm ngưng thì có được không. Chân thành cảm ơn.

Trả lời:

+ Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm ngày) trước khi tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngưng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

+ Trường hợp cụ thể của doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1 để Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở hướng dẫn

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.