giam-thieu-10-phan-tram-thu-tuc-hanh-chinh-thue-truoc-30-thang-6

Báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết sẽ thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% và đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế trước 30/6/2015. Cùng thời điểm, Bộ sẽ sửa đổi, bổ sung 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

84.222 doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế điện tử

Tại báo cáo này, Bộ Tài chính cho biết đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện để ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn thi hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (nội dung về thuế TNCN và thuế TNDN).

Đồng thời triển khai quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong đó có nội dung trao đổi thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng các khoản BHXH bắt buộc và nộp thuế để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý thu thuế phục vụ mục tiêu giảm số giờ nộp thuế và nộp các khoản bảo hiểm.

Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục hiện đại hoá công tác quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế. Trong đó, tính đến 21/5/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet đối với 97,5% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế. Đồng thời tiếp tục triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương, với số doanh nghiệp tham gia tính đến thời điểm trên đạt 84.222 DN, số tiền đã nộp vào NSNN là 23.764 tỷ đồng.

Cùng với đó, Bộ đã phối hợp với các bộ liên quan chính thức triển khai mở rộng cơ chế Một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế (TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Bà Rịa-Vũng Tàu) cho thủ tục hành chính đối với tàu biển xuất cảnh/nhập cảnh/quá cảnh.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ liên quan để triển khai giai đoạn 2 của cơ chế một cửa quốc gia, tích cực triển khai cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính đã đăng ký, phấn đấu đến hết tháng 6/2015 sẽ hoàn thành việc thực hiện thí điểm đối với tất cả các Bộ tham gia theo nội dung Quyết định 48/QĐ-TTg.

Sửa, bổ sung 100% quy trình kê khai, nộp thuế trước 30/6/2015

Báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính cũng cho biết đã xây dựng, bổ sung các tiêu chí quản lý rủi ro của hệ thống thông quan điện tử (VNACCS/VCIS) nhằm thực hiện kiểm soát và xây dựng phương án phòng chống buôn lậu. Trong đó tập trung các nội dung trọng điểm như tăng cường kiểm tra đối với một số đối tượng trọng điểm kiểm tra qua máy soi container.

Tăng cường kiểm tra đối với một số đối tượng cần kiểm tra theo quy định tại các văn bản, chính sách; kiểm tra đối với một số đối tượng trọng điểm theo chuyên đề, vụ việc. Đồng thời thực hiện rà soát các văn bản quy định liên quan đến chính sách mặt hàng, chuẩn hóa dữ liệu về tiêu chí quản lý rủi ro để áp dụng trong hệ thống VCIS.

Về những công việc triển khai trong thời gian tiếp theo, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai thuế, nộp thuế điện tử, phấn đấu đến 30/9/2015 triển khai nộp thuế điện tử đạt 90% số doanh nghiệp đang quản lý thuế.

Cùng với đó là thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục này trước 30/6/2015. Đồng thời sửa đổi, bổ sung 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế trước 30/6/2015.

Bộ cũng sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn thi hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (nội dung về thuế TNCN và thuế TNDN).

Tiếp tục triển khai chính thức Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu; tiếp tục hoàn thiện hệ thống CNTT để phù hợp với quy trình thủ tục của các Bộ ngành và đảm bảo an ninh an toàn hệ thống.

Công việc tiếp theo là triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nguyễn Phượng

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.