thay-doi-ten-chi-nhanh

Câu hỏi:

Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên, và đã chuyển đổi thành công ty TNHH 1 TV. Công ty tôi có đăng ký 1 chi nhánh. Bây giờ tôi muốn thay đổi tên công ty. Vậy cho tôi hỏi về tên chi nhánh có cần thay đổi theo công ty luôn không. Vì tôi thấy trong giấy phép chi nhánh có ghi là hoạt động uỷ quyền của Công ty. Và thủ tục thay đổi như thế nào. Đổi tên công ty trước rối mới đổi chi nhánh hay là làm cùng một lúc.Trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

+ Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “chi nhánh”.

+ Doanh nghiệp chỉ đăng ký thay đổi tên chi nhánh sau khi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận thông tin tên mới của công ty.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.