thanh-toan-qua-ngan-hang-doi-voi-hoat-dong-xuat-khau

Câu hỏi:

Đối với hoạt động xuất khẩu thì Doanh nghiệp đối tác nước ngoài không thể thực hiện đăng ký số tài khoản với cơ quan thuế được. Vậy Công ty phải xử lý như thế nào để thực hiện đúng quy định của pháp luật thuế về thanh toán qua ngân hàng? (Công ty TNHH Cheonghak Gloves Vina

Trả lời:  

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì thanh toán qua ngân hàng đối với hoạt động xuất khẩu là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu và không có quy định tài khoản của đối tác nước ngoài phải đăng ký với cơ quan thuế

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.