che-do-huu-tri

Câu hỏi:

Anh/chị cho em hỏi về chế độ hưu trí. Năm nay em 38 tuổi, em đã đóng BHXH được 17 năm. Theo chế độ hưu trí thì phải đóng 20 năm, nếu em đóng đủ 20 năm thì em có được hưởng theo chế độ hưu trí vào thời điểm em 41 tuổi hay không? Hay là sau khi em đóng đủ 20 năm rồi em phải đợi tới khi em 55 tuổi mới được hưởng chế độ hưu trí? Xin cảm ơn Anh/Chị!

Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 50 Luật BHXH: người lao động đóng BHXH đủ 20 năm trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

2. Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Hoặc theo quy định tại Điều 51 Luật BHXH thì người lao động đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn (mỗi năm nghỉ trước tuổi quy định thì giảm 1% mức lương hưu) khi thuộc một trong các trường hợp:

1.      Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

2.      Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế ban hành.

Do đó, nếu đến thời điểm bạn đóng BHXH đủ 20 năm nhưng mới được 41 tuổi thì không đủ điều kiện hưởng lương hưu mà phải chờ đến đủ 55 tuổi (đối với nữ) hoặc đủ 60 tuổi (đối với nam) mới được giải quyết chế độ hưu trí. Hoặc bạn có thể đề nghị được giới thiệu ra Hội đồng Giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động, nếu có mức suy giảm 61% trở lên thì cũng được giải quyết hưởng lương hưu với mức thấp hơn.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.